Polku-verkkovalmennus

POLKU/ TUTUSTUMINEN POLKU-VALMENNUKSEEN/ POLKU-VERKKOVALMENNUS

Sekaannuksen välttämiseksi kerrataan vielä mitä kaikkea maksulliseen Polku-jäsenyyteen sisältyy:

 • Saat rajattoman käyttöoikeuden valmennusalustalle, joka sisältää
  • Polku-verkkovalmennuksen
  • muita edellisessä osiossa esiteltyjä verkkokursseja ja tietopankkeja
 • Kehittämäni Hyvinvointikartan, joka auttaa sinua saamaan kaiken hyödyn irti Polku-verkkovalmennuksesta.
  • voit ladata viimeisimmän version Hyvinvointikartasta seuraavasta osiosta, jossa myös kerron kuinka Hyvinvointikarttaa hyödynnetään.

Tässä osiossa tutustutaan Polku-verkkovalmennukseen.

Terveyden osa-alueet, jaksot ja osiot

Terveys muodostuu pienistä paloista, joita kutsun terveyden osa-alueiksi ja niitä on kymmeniä! Löydät terveyden osa-alueet Polku-verkkovalmennuksesta ja Hyvinvointikartassa. Katsomme niitä hetken päästä yhdessä, mutta ensin vähän teknistä asiaa.

Polku-verkkovalmennus rakentuu osioista ja jaksoista. Osio on valmennuksen pienin moduuli (yksittäinen nettisivu), joka sisältää tärkeää tietoa yhdestä aiheesta. Samaan aihepiiriin liittyvät osiot on verkkovalmennuksessa niputettu yhteen, jolloin niistä muodostuu jaksoja. Jaksot ovat siis yhtä teemaa käsitteleviä kokonaisuuksia. Jaksot auttavat jäsentelemään valmennusalustan valtavaa materiaalin määrää.

Polku-verkkovalmennuksessa (ja Hyvinvointikartassa) jokaisella terveyden osa-alueella on oma osionsa. Olen niputtanut yhteen toisiinsa läheisesti liittyvät terveyden osa-alueet, jolloin niistä muodostuu yhtä teemaa käsitteleviä jaksoja.

Löydät kaikki jaksot, osiot ja terveyden osa-alueet verkkovalmennuksen oikeasta sivupalkista (kuva 1) tai rullaamalla aloitussivua alaspäin (kuva 2). Haluat ehkä kokeilla molempia tapoja hyödyntää verkkovalmennusta.

KUVA 1: Polku-verkkovalmennuksen etusivu, johon olen merkinnyt Ravitsemustila-jakson (sin), sen sisältämät viisi osiota (pun) ja neljä terveyden osa-aluetta (virh).
KUVA 2: Polku-verkkovalmennuksen kaikki jaksot, osiot ja terveyden osa-alueet löytyvät rullaamalla verkkovalmennuksen etusivua alaspäin.

Polku-verkkovalmennuksen (ja Hyvinvointikartan) ensimmäinen terveyden osa-alueita sisältävä jakso on nimeltään Ravitsemustila. Se sisältää neljä ravitsemustilaan liittyvää terveyden osa-aluetta: Rauta, B12 ja metylaatio, Aminohapot ja Muut ravintoaineet (kuva 1 ja 2). Terveyden osa-alueiden lisäksi jaksot sisältävät myös osion, josta löytyy yleistä tietoa jakson aiheesta, kuten ravitsemustilasta tai ruoka-ainereagoinnista. Ruoka-ainereagointi on verkkovalmennuksen (ja Hyvinvointikartan) toinen terveyden osa-alueita sisältävä jakso. Se sisältää kolme osiota ja kaksi terveyden osa-aluetta (kuva 2).

Terveyden osa-alueiden sisältö

Tutustutaan seuraavaksi terveyden osa-alueosioiden rakenteeseen ja sisältöön, jotta löytäisi sinua kiinnostavan tiedon verkkovalmennuksesta nopeasti ja helposti.

Käytetään esimerkkinä Ravitsemustila-jakson osiota Rauta. Voit avata Rauta-osion klikkaamalla alla olevaa linkkiä:

Klikkaa tästä ja avaa Rauta-osio uuteen välilehteen, jolloin tämä sivu ei sulkeudu
(edellyttää Polku-jäsenyyttä)

Silmäile läpi avautuva sivu. Huomaat, että tietoa raudasta on todella paljon!

Kaikki terveyden osa-alueita käsittelevät osiot rakentuvat samalla tavoin ja väliotsikot helpottavat sinua kiinnostavan tiedon löytämistä.
Osioiden rakenne on seuraavanlainen (ylhäältä alaspäin):

 1. Osion nimi/otsikko.
 2. Linkki takaisin aloitussivulle.
 3. Rivi, josta näet missä verkkovalmennuksen jaksossa ja osiossa olet nyt (Polku/Ravitsemustila/Rauta).
 4. Tiivistelmä olennaisista asioista. Tunnistat tiivistelmän kappaleen vasemmalla puolella olevasta pystyviivasta.
 5. Lyhyt kuvaus osion aiheesta.
 6. Syyt ja seuraukset -kappale sisältää videon, kuvan ja tekstiä terveyden osa-alueen toimintaan liittyvistä asioista ja muista terveyden osa-alueista.
 7. Arviointiin tarvittavat tutkimukset – kappale sisältää ohjeita terveyden osa-alueen tutkimiseen. Huomaa, että useimpien tutkimusten nimet toimivat linkkeinä kirjoittamaani Laboratorio-käsikirjaan. Se sisältyy Polku-jäsenyyteen veloituksetta.
 8. Vinkkejä arvojen tulkintaan -kappale sisältää ohjeita edellisessä kappaleessa mainittujen tutkimusten tulkintaan.
 9. Hyödylliset hoitokokeilut – kappale sisältää videon, kuvan ja tekstiä hoitokokeiluista, joilla tutkitaan ja korjataan kyseisen terveyden osa-alueen toimintaa.
 10. Hoitokokeiluiden tulkinta – kappale sisältää kuvan ja tekstiä (edellisen kappaleen video käsittelee myös hoitokokeiluiden tulkintaa), joiden avulla saat enemmän irti tekemästäsi hoitokokeilusta.
 11. Seuranta ja kontrollit – kappale sisältää ohjeita kyseisen terveyden osa-alueen muutosten seuraamiseksi.
 12. Hyvinvointikartan merkinnät – kappale sisältää videon, kuvia, tekstiä ja ladattavan PDF-tiedoston. Kappaleesta löydät ohjeet Hyvinvointikarttasi täyttämiseen kyseisen terveyden osa-alueen osalta. Kerron tästä tärkeästä kappaleesta lisää seuraavassa osiossa.
 13. Merkitse valmiiksi –painiketta klikkaamalla siirryt automaattisesti seuraavaan osioon ja aloitussivulla kyseisen osion kohdalle syttyy vihreä Valmista-merkki. Painikkeen käyttäminen on vapaaehtoista. Se auttaa sinua pitämään kirjaa niistä osioista, joihin olet jo perehtynyt. Kun klikkaat painiketta uudestaan, Valmista-merkki sammuu.
 14. Painikkeet edelliseen ja seuraavaan osioon.

Osio päättyy jäsenten jättämiin kommentteihin ja kysymyksiin ja antamiini vastauksiin (uusimmasta vanhimpaan). Viimeisenä on kenttä, johon voit jättää oman kommenttisi tai kysymyksesi osioon liittyen. Huomaa, että kysymyksesi eivät voi koskea henkilökohtaista terveyttäsi.

Suurin osa terveyden osa-alueita käsittelevistä osioista noudattaa tätä rakennetta. Polku-verkkovalmennus kehittyy ja täydentyy jatkuvasti eikä kaikki osiot ole vielä valmiita. Jos valmennuksesta puuttuu jotain sinun terveytesi kannalta tärkeää, kannattaa siitä mainita osion kommenttikentässä. Pyrin lisäämään tarpeellisin tiedon valmennukseen mahdollisimman nopeasti.

Huomaa, että ensimmäiset Polku-verkkovalmennuksen jaksoista ja osioista käsittelevät Polku-jäsenyyteen ja terveysongelmien ratkaisemiseen liittyviä yleisiä asioita ja ohjeita. Löydät Yleiset asiat -jaksosta mm. luettelon kaikista yli 100 webinaaritallenteesta sekä jäsenyyden rahanarvoiset edut. Näiden kahden jakson avulla saat otettua kaiken hyödyn irti Polku-jäsenyydestäsi!

Laadin uutta materiaalia verkkovalmennukseen viikoittain ja tallennan joka kuukausi valmennukseen uusia webinaaritallenteita. Olen sitoutunut jatkamaan tätä työtä, kunnes jokainen Polun avukseen valitseva löytää ratkaisun terveysongelmiinsa.

Mutta ei tiedon määrä ole olennaista, vaan se kuinka sitä hyödynnetään. Siitä seuraavaksi.

Jatka tutustumiskierrosta painamalla ”Seuraava osio” -painiketta.