vailla ammattitaitoista ja osaavaa lääkäriä?
Lue tästä kuinka voimme auttaa!

Toimin osana alan huippuammattilaisista koostuvaa hoitotiimiä, johon kuuluu lisäkseni toinen hoitovastuun ottava yleislääkäri, ravintovalmentaja, fysioterapeutti ja rakennusterveysasiantuntija. Tarvittaessa tiimiä vahvistetaan myös muilla ammattilaisilla.

Tehtävämme on saada sinut voimaan paremmin huomioimalla terveyden ja hyvinvoinnin kaikki osa-alueet, yhdessä sinun kanssasi. 

Aktiivisella yhteistyöllä  saavutamme parempia ja kestävämpiä tuloksia.   Tavoitteenamme on mm. minimoida lääkehoidon tarpeesi. Pelkästään lääkärin vastaanotolla tämän tavoitteen saavuttaminen on haastavaa.

 

Kuinka hyödyt moniammatillisesta tiimityöstä verrattuna pelkkään lääkärin vastaanottoon

Tiimimme Ammattilaiset apunasi

Lääkäri

Tiimiin kuuluu lisäkseni kaksi muuta yleislääkäriä. Tapaat lääkärisi kerran yhteistyömme aluksi. Sen jälkeen vain tarpeen mukaan. Lääkäreiden tehtävänä on vastata diagnostiikasta mm. ohjelmoimalla sinulle tarpeelliseksi katsomamme tutkimukset sekä vastata lääkehoidon toteuttamisesta.

Fysioterapeutti

Tapaat fysioterapeuttisi Tuulia Luomalan Tampereen kupeessa Lempäälässä. 90 min vastaanottokäynnillä arvioidaan kehon toimintakykyä tilanteeseen sopivilla liikkuvuus-, voima- ja hallintatesteillä. Vastaanoton aikana kehoasi myös hoidetaan sinulle valituilla tekniikoilla kohdentuen tutkimuksesta ja haastattelusta löytyneisiin ongelmakohtiin.

Ravintovalmentaja

Ravintovalmentajamme Päivi Hytinkoski analysoi nykyisen ruokavaliosi ja vastaa suosittelemamme ruokavalion ja ravintolisäohjelman toteuttamisesta. Voit tavata Päivin kanssa joko kasvotusten Oulussa tai etäyhteyden välityksellä. 60 minuutin mittaisia tapaamisia on heti yhteistyömme aluksi kaksi.

Rakennusterveys

Rakennusterveys ja haitta-aine- ja asbestiasiantuntijamme Jussi Timonen arvioi kotisi sisäilman laatua uhkaavien kosteusvaurioiden, materiaalipäästöjen sekä kodin kemikaalien vaikutusta terveyteesi. Riskikartoitus tehdään etäarviona. Mahdollisesta neuvonnasta, sisäilmatutkimuksista ja korjausehdotuksista sovitaan erikseen.

lisäksi kannan henkilökohtaisesti vastuun siitä, että:

Tämän lisäksi perehdyn henkilökohtaisesti täyttämääsi kyselylomakkeeseen ja toimittamiisi tutkimustuloksiin.  Laadin niiden pohjalta alustavan tutkimus- ja hoitosuunnitelman (kilpirauhasongelmia lukuun ottamatta), jonka esittelen tiimillemme jo ennen tapaamistanne. Tiimimme täydentää suunnitelmaa ja lopuksi päätös on sinun: hyväksytkö ehdotuksemme vai haluatko siihen muutoksia.

Pidämme tiimimme kanssa säännöllistä yhteyttä, ja tarkistamme tai muutamme jo tehtyä hoitosuunnitelmaa sinulta saamamme palautteen ja hoitovasteen perusteella. 

Miten vastaanotolle pääsee

Tiimimme asiakkaaksi haetaan. Voit lähettää hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen info(at)lupaushealth.fi.

Hakemuksessa tulee liittää kuvaus terveyteesi liittyvistä haasteista ja oireistasi sekä käytössä olevista lääkkeistäsi. Huomaa, että emme uusi mahdollisia PVK- eli ”kolmiolääkkeitä”. 

Kerro meille hieman myös itsestäsi ja elämäntilanteestasi. Arvioimme myös motivaatiotasi, mahdollisuuksiasi ja sitoutumistasi tarvittaviin muutoksiin. 

Pyydämme kertomaan hakemuksessa myös millaista hoitoa tai apua itse toivot tai olet ajatellut meiltä saavasi. Haluamme varmistua siitä, että pystymme varmasti auttamaan sinua ongelmassasi tai että yrittäminen kannattaa. 

Hakemuksesi ei tarvitse olla kovin seikkaperäinen ja pitkä. Suuret linjat riittävät, koska tuleva yhteistyömme alkaa kattavan esitietolomakkeen täyttämisellä. Silloin keskitymme myös yksityiskohtiin.

Mitä yhteistyömme edellyttää sinulta

paljonko vastaanotot maksavat

Aloituspaketin hinta on yhteensä 1 284 euroa, joka sisältää sinulle aikaisemmin tehtyjen tutkimusten ja täyttämäsi esitietokyselyn läpikäynnin, ammattilaisten vastaanotot*, tutkimus- ja hoitosuunnitelman laatimisen, arvion kotisi sisäilman laadusta sekä tiimin ammattilaisten väliset palaverit.  Laadin henkilökohtaisesti kattavan kirjauksen taustatiedoistasi, tehdyistä tutkimuksista ja ajatuksistani Kanta-järjestelmään. 

Aloituspaketin aikana painopiste on tutkimisessa ja tiedon keräämisessä. Annamme yksityiskohtaisia hoito-ohjeita vasta, kun kokonaiskuva tilanteesta on  tarkentunut vastaanottojen ja tutkimusten jälkeen. 

Lisäkustannuksia voi syntyä ongelmasi luonteesta riippuen esimerkiksi laboratoriotutkimuksista,  sykevälivaihtelumittauksesta  tai muista hoidon kannalta tarpeellisista lisätutkimuksista. Voit kuitenkin itse valita missä ja milloin suosittelemamme tutkimukset toteutetaan. Saat aina myös perustelut suosituksillemme. Pidämme tärkeänä, että ymmärrät kaikki hoitoosi liittyvät asiat.

Ilmoitamme myös selkeästi, mitkä tutkimukset ja hoitotoimenpiteet ovat ns. yleisesti hyväksytyn hoitokäytännön mukaisia ja mitkä suosituksistamme perustuvat kokemukseemme. Tiedämme, ettei Käypä hoito -suosituksista löydy sinun vaivaasi apua. Silloin et tarvitsisi meitä. Jotain muuta on keksittävä ja siinä olemme apunasi.

Hyväksytämme tiimityönä laatimamme tutkimus- ja hoitosuunnitelman aina sinulla, jolloin lopullisen päätöksen hoitosi etenemisestä teet sinä itse. Hoidon toteutus ja seuranta tapahtuvat omien tarpeittesi mukaisesti, eli olet yhteydessä tiimin jäseniin tarpeen mukaan vastaanotoilla tai etänä.

Seurannan kustannukset ovat aikaperusteisia ja eivätkä ne sisälly aloituspaketin hintaan. Kerron seurannan kustannuksista vastatessani hakemukseesi. Hakemuksen jättäminen ei velvoita sinua mihinkään.

* Aloituspakettiin sisältyvät vastaanottokäynnit: lääkärin vastaanotto (30 min),  fysioterapeutin vastaanotto (90 min) sekä ravintoralmentajan vastaanotto (2 x 60 min)

Lue alta yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia tiimivastaanotostamme

Onko pelkän lääkärin vastaanotto mahdollinen?

Haastavissa terveysongelmissa on itsestään selvää, ettei lääkäri pysty yksin vastaamaan kaikkiin hoidollisiin tai diagnostisiin haasteisiin. Onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi rinnalle tarvitaan hoitotiimi, jonka laadusta ja toiminnasta vastaan henkilökohtaisesti. Siksi palveluun sisältyy aina vastaanotot myös fysioterapeutin ja ravintovalmentajan kanssa. 

Voinko vaikuttaa siihen, kuka on oma lääkärini tiimissä?

Tiimissämme työskentelee lisäkseni kaksi ammattitaitoista yleislääkäriä, jotka pitävät vastaanottoa eri kaupungeissa. Voit valita, kumman vastaanotolle varaat ajan. Oma roolini on tuntea ongelmasi ja resurssisi mahdollisimman tarkkaan ja  toimia taustatukena tiimimme ammattilaisille. En itse pidä vastaanottoa vaan perehdyn tilanteeseesi toimittamasi materiaalin ja tiimiltä saadun palautteen perusteella. Hyvin todennäköisesti olen kanssasi yhteydessä sähköpostilla myös hoitojaksojen aikana.

Onko vastaanotto mahdollista toteuttaa ilman fysioterapeuttia, koska en koe sitä tarpeelliseksi?

Biomekaanisen kokonaisuuden arviointi antaa meille todella tärkeää tietoa, joten tiimimme fysioterapeutin arvio on välttämätön. Jos arvelet, ettei tukirankaan, niveliin ja sidekalvorakenteisiin liittyviä ongelmia löydy, niin Tuulian vastaanotolla voitte keskittyä niiden ennaltaehkäisyyn. Ehkä joskus näinkin voi käydä. Vielä sitä päivää emme ole kokeneet.

Saako vastaanoton ja siitä syntyvät kustannukset vakuutukseen?

Riippuen vakuutuksesi ehdoista, voit saada lääkäri- ja tutkimuskulut vakuutukseen. Vakuutuksesi ehdoista riippuen myös fysioterapia ja ravintovalmennus voivat olla korvattavissa. Mutta kaikki riippuu siis omien vakuutuksesi ehdoista. 

Maksetaanko koko aloituspaketti kerralla?

Jokainen tiimin jäsen laskuttaa oman osuutensa aloituspaketista oman yrityksensä kautta, eli aloitusmaksu maksetaan osissa. Aloitus tapahtuu tiiviissä aikataulussa, mutta toki vastaanottoja voidaan jakaa esim. kahdelle peräkkäiselle kuukaudelle kustannusten jaksottamiseksi. 

Perheessämme on useita samoista oireista kärsiviä. Saammeko alennusta, jos varaamme kaikille heille ajat kerralla?

Jos kyseessä on saman perheen jäseniä, niin silloin työmäärä vähenee hieman, kun sukurasiteanalyysi tarvitsee tehdä vain kerran. Se vähentää minun työtäni hieman, joskaan ei kovin merkittävästi. Myös ruokavalio suunnitellaan aina yksilöllisesti, joskin perheen arki huomioiden. Useampi potilas samasta perheestä ei näin ollen juurikaan vaikuta aloituspaketin kustannuksiin. 

Aloituspaketin jälkeen tapahtuvat seurannat ovat aikaperusteisia, joten niissä voi tulla säästöä, jos samalla käsitellään muiden perheenjäsenten asioita. Huomioithan kuitenkin että seurantakäynnit eivät sisälly aloituspaketin hintaan. 

Onko hyötyä käydä kontrollissa omassa terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa?

Kyllä. Mitä enemmän ja mitä tuoreempia tutkimustuloksia sinulla on, sen parempi. Jos sinulla on mahdollisuus käydä tutkimuksissa, niin anna mennä vain! Itse asiassa et saa peruuttaa sinulle ohjelmoituja tutkimuksia tai lääkärin vastaanottoja yhteistyömme vuoksi. Tiimimme on valmis yhteystyöhön myös sinua tällä hetkellä hoitavien tahojen kanssa.

Käytämme kaiken mitatun tiedon terveytesi hyväksi. Toimita myös vanhempia arvoja vertailua varten. Toivomme ensisijaisesti alkuperäisiä kopioita labratuloksista, joista näkyy myös kyseisen laboratorion käyttämä viitealue, joka voi vaihdella merkittävästi paikkakohtaisesti. Saat alkuperäiset tulokset pyytämällä ne labrasta/yksiköstä, jossa olet käynyt, ellet löydä niitä Kanta-tai verkkopalvelusta. 

edelleen kiinnostunut tiimivastaanotostamme?

Laita sähköpostia osoitteeseen info (at) lupaushealth.fi ja kerro lyhyesti itsestäsi sekä mihin terveysongelmaan etsit ratkaisua! Kerro myös millaista apua toivoisit meiltä saavasi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian!